VANLIGA FRÅGOR

Frågor om någon produkt? Få svaren direkt här: VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Hittade du inte just din fråga-&-svar? Ställ den här. Frågor besvaras Må-Fre mellan 08-16.

 

Skriv din fråga här

Arena är vårt eget varumärke med golv för såväl ögat, dina fötter, formen som detaljerna. Med ett golv från Arena kan du vara säker på att du hittar ett golv som passar för just ditt hem och din plånbok.

Läggningsanvisningar

Går du igenom informationen och läggningsanvisningarna nedan har du förutsättningarna för ett bra läggningsarbete och får ett golv som du kan njuta av i många år!

Lägganvisningar Laminat

LADDA NED PDF LÄGGANVISNINGAR ARENA LAMINAT TREND HÄR


Lägganvisningar Vinyl

LADDA NED PDF LÄGGANVISNINGAR ARENA VINYL PREMIUM HÄR


Innan läggning

Lagras på torrt underlag, aldrig direkt på betong. Innan läggning förvaras förpackningarna oöppnade i horisontellt läge i minst 48 timmar i det rum där golvet ska läggas. Golvet ska läggas i normal rumstemperatur (18 till 24 grader Celsius) med en relativ luftfuktighet på mellan 30 till 60 procent. Öppna inte förpackningen förrän läggning påbörjas.

OBS! Vinylgolv skall ej läggas i glasade uterum och liknande rum då golvyta kan bli väldigt varm och då deformeras.

Kontroll av mottaget material

Köparen av varan är ansvarig för att rätt material mottagits samt för att brädor med synliga fel inte monteras.


Underlaget

Arena laminatgolv kan läggas ovanpå de flesta befintliga golv, t.ex. trägolv, PVC-golv eller betonggolv. Heltäckningsmattor ska dock tas bort. Undergolvet måste vara torrt (fukthalt < 5 %), rent och med en minsta ytavvikelse av 2 mm per meter.

Läggning

För enkel installation se bildbeskrivningen nedan samt notera att golvet inte får limmas eller på annat sätt fästas mot undergolvet.  För att möjliggöra en naturlig längdökning respektive längdminskning hos golvet är det av största vikt att lämna ett expansionsutrymme på 10 mm mellan golv och vägg eller övriga fasta installationer (ex trösklar, trappor, radiatorgenomföringar etc). Beakta att tunga föremål som hyllor, köksinredning mm kan hindra golvets naturliga rörelser och ge upphov till spänningar som kan skada golvet. För att undvika fukt från betongundergolv måste en fuktspärr av åldersbeständig polyetenplast (min 0,2 mm) läggas mellan undergolv och eventuellt golvunderlägg/golvfoam. För golv utan fast monterat golvunderlägg ska även en polyetenfoam (1,8-3 mm) läggas. Om längden överstiger 12 m och/eller bredden 8 m är det nödvändigt med ytterligare expansionsutrymme (min 18 respektive 12 mm). Vid varje dörr måste också ett expansionsutrymme lämnas (10 mm).

LÄGGA GOLV – SE FILMEN


Golvvärme

Vid läggning av laminatgolv på golvvärme måste gällande branschriktlinjer följas. Maximalt tillåten yttemperatur är 27°C. Det gäller även under mattor och möbler. Golvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med antingen ång- eller fuktspärr. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan.

HÄMTA BRANSCHRIKTLINJER GOLVVÄRME (pdf)


Rumsklimat

Laminatgolv som till mer än 90 % består av en träfiberkärna påverkas av luftfuktigheten och för att garantera ett formstabilt golv ska den relativa fuktigheten, RF, ligga mellan 30 – 60 %. Värden utanför detta intervall kan ge formskador på golvet.

Skötselråd

Golvet rengörs regelbundet med dammsugare eller torrmopp/mikrofiberduk. Vid behov kan golvet torkas med en väl urvriden trasa (fuktig). Laminatgolv tål inte att bli blöta. För att undvika slitagerepor ska möbler förses med möbeltassar och i entrén/hallen ska det finnas en entrématta. Observera att möbeltassar under stolar som flyttas ofta (ex köksstolar) då och då bör bytas, eftersom det kan fastna grus i dem och de får då motsatt effekt. Behöver golvet rengöras från fläckar kan de flesta vanliga rengöringsmedel användas på en lätt fuktad trasa.

Garanti

Garantin för laminatgolv omfattar att golvytan inte genomslits vid användning i avsedd miljö och att det inte bleks av solen eller får bestående fläckar.
Önskar du anmäla ett fel ska du vända dig till din återförsäljare, som oftast kan lösa det direkt med dig. för att underlätta återförsäljarens arbete med skadan skall en Felrapport fyllas i och lämnas till återförsäljaren.

Hämta felrapport (kan även hämtas hos din  återförsäljare)

För att felet ska vara anmälningsbart gäller:

  • att monteringen skett enligt medföljande anvisningar
  • att du har kvar inköpskvitto/faktura samt att garantin gäller för det fel som anmäls
  • att om det är ett skönhetsfel ska det, enligt golvbranschens riktlinjer, vara synligt ovanifrån när du står upp i normal rumsbelysning.
  • att om golvet ligger på golvvärme måste gällande branschriktlinjer ha följts.
    Se dokument om golvvärme (pdf)

     

Hälsa

Damm som alstras vid bl a sågning av trä kan vara en hälsorisk varför vi rekommenderar användning av dammskydd/andningsskydd.

Återvinning

Produkten består av träfiberskiva och laminat och ej använt material är återvinningsbart. Kontrollera vilka regler som gäller i din kommun.