VANLIGA FRÅGOR

Frågor om någon produkt? Få svaren direkt här: VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Hittade du inte just din fråga-&-svar? Ställ den här. Frågor besvaras Må-Fre mellan 08-16.

 

Skriv din fråga här

Vårt eget varumärke med ett komplett sortiment produkter för pool, spa, rengöring, sanering, ytbehandling, underhåll och uppfräschning – inne som ute

Tips och råd

Här kan du få lite allmäna tips och råd kring hur du sköter din pool och säkerhet vid poolkanten!
 • Är du osäker på kvaliteten på ditt vatten? På kommunens hemsida finns ofta information. Du kan också få vattnet undersökt.

 • Vatten från egen brunn kan innehålla mycket järn, mangan eller kalk vilket kan skapa problem som missfärgning och avlagringar på poolens ytor. Ersätt eller späd ut med kommunalt vatten.

 • Håll vattnet rent genom effektiv filtrering och med hjälp av flockningsmedel. Utan filter och vattencirkulation kommer poolen att fungera mycket sämre. Hela innehållet skall passera filtret minst fyra gånger per dygn. Om din pool saknar pump och filter måste vattnet bytas ut regelbundet, det hjälper inte att bara tillsätta kemikalier.

 • I små pooler måste hela eller delar av vattenmängden då och då bytas ut oavsett mekanisk och kemisk rengöring, för att minska mängden av bundna kemiska föreningar.

 • I stora pooler byter man vanligen helt eller delvis vatten en gång per säsong; vid poolens öppning på våren. Men även den stora poolen mår bra av delvis nytt fräscht vatten under badsäsongen. Man kan också behöva fylla på vatten då och då.

 • Kontrollera regelbundet vattnets pH-värde och justera vid behov.

 • Kontrollera regelbundet vattnets klor-/brom-/syrevärden. Desinficera vattnet kontinuerligt med poolkemikalier. Följ alltid rekommendationerna på förpackningen.

 • Komplettera desinficeringsmedlet med algmedel, särskilt om regelbunden poolvård inte är möjlig.

 • Rengör/backspola filtret regelbundet för att hålla en hög reningsverkan.

 • Håll efter smuts på vattenytan (t ex insekter och löv) med en lövhåv. Bottensug vid behov.

 • Täck poolen när den inte används, så minskar du risken för nedskräpning och förlust av desinficeringsmedel.

 • Förvara alltid poolkemikalier säkert och oåtkomliga för barn.


Tips vid poolkanten

 • Ren i – ren upp! Duscha innan du badar så minskar du nedsmutsning av svett, sololja och kosmetika.

 • Låt inte små barn bada ensamma.

 • Det kan vara halt vid poolkanten. Var uppmärksam när barnen leker vid poolen så att det inte händer en olycka.

 • En vuxen kan bara bevaka två barn samtidigt.

 • Se till att barn som inte kan simma har godkända flythjälpmedel.

 • Dyk ALDRIG i en pool om du inte känner till pooldjupet och om poolen inte har djupdel.

 • Använd inte glasögon eller utrustning som kan krossas och riskera att orsaka skada.