VANLIGA FRÅGOR

Frågor om någon produkt? Få svaren direkt här: VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Hittade du inte just din fråga-&-svar? Ställ den här. Frågor besvaras Må-Fre mellan 08-16.

 

Skriv din fråga här

Vårt eget varumärke med ett komplett sortiment produkter för pool, spa, rengöring, sanering, ytbehandling, underhåll och uppfräschning – inne som ute

Problem och lösningar

Problem:

Möjlig orsak:

Åtgärd:

Grumligt vatten/
synliga partiklar
i vattnet
Första tecken på algbildning. Justera pH-värdet till 7,2-7,6
med Nitor Spa Höjer eller
Sänker pH. Chockklorera med
Nitor Spa Snabbklor. Håll rätt klor-/bromvärden.

För högt pH-värde. Sänk pH-värdet till 7,2-7,6
med Nitor Spa Sänker pH.

Större, synliga smutspartiklar. Chockklorera, följ upp med
Nitor Spa Klarningsmedel.

Kalk- och metallutfällningar. Använd Nitor Spa
Klarningsmedel
, behandla
med Nitor Spa Kalkkontroll.
Håll pH mellan 7,2-7,6.

Dålig filtrering. Kontrollera och backspola/
gör rent filtret.

Grönt/grönbrunt
vatten
Alger, felaktigt pH-värde/för dålig desinfektion. Justera pH-värdet till 7,2-7,6.
Chockklorera tills vattnet
klarnar. Håll rätt klor-/
bromvärden.

Ögon-/hudirritation Felaktigt pH-värde. Justera pH-värdet till 7,2-7,6.

Kraftig klorlukt/
ögon-/hudirritation
För lite fritt klor. Det gamla kloret är bundet till smuts. Chockklorera med
Nitor Spa Snabbklor.

Metallkorrosion För lågt pH-värde. Höj pH-värdet till 7,2-7,6 med Nitor Spa Höjer pH. Behandla med Nitor Spa Kalkkontroll.

Kalkavlagringar För högt pH-värde.

Sänk pH-värdet till 7,2-7,6
med Nitor Spa Sänker pH.
Behandla med Nitor Spa
Kalkkontroll
.

Svårt att hålla ett
stabilt pH-värde
För låg alkalinitet. Använd Nitor Spa Höjer
Alkalinitet
.

Skum på vattenytan Rester av tvål, kosmetika etc. Använd Nitor Spa Skumbort.
Duscha alltid innan bad!

Obehaglig lukt
från rörsystemet
Ansamlingar av smuts och organiska
beläggningar inne i rören.
Gör rent rörsystemet med
kraftig klorering. Använd Nitor Spa Snabbklor.