VANLIGA FRÅGOR

Frågor om någon produkt? Få svaren direkt här: VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Hittade du inte just din fråga-&-svar? Ställ den här. Frågor besvaras Må-Fre mellan 08-16.

 

Skriv din fråga här

Vårt eget varumärke med ett komplett sortiment produkter för pool, spa, rengöring, sanering, ytbehandling, underhåll och uppfräschning – inne som ute

Problem och lösningar

Problem:

Sannolik orsak:

Lösning:

Preventiv åtgärd:

Grumligt vatten  Första tecken på algbildning. Justera pH-värdet till 7,2-7,6 med Nitor Pool Höjer eller Sänker pH. Chockklorera med Nitor Pool Snabbklor eller Chockklor. Håll rätt klor- /bromvärden.
                                                            
Chockklorera oftare, vid behov varje eller varannan vecka med Nitor Pool Chockklor eller Nitor Pool Snabbklor.
Använd Nitor Minipool Hindrar Alger om poolen är liten.
För högt pH-värde. Sänk pH-värdet till 7,2-7,6 med Nitor Pool Sänker pH.

 
Synliga och osynliga
smutspartiklar.
Chockklorera, följ upp med Nitor Pool Chockklor.

 
Dålig filtrering. Kontrollera och backspola/gör rent filtret. Patronfilter kan rengöras med
Nitor Pool Filterrent.   

 
Synliga partiklar grumlar vattnet/
vattnet är brun-svart
Smutspartiklar/
metallutfällningar.
Använd flytande Nitor Pool Flockar eller Flockar sticks (tabletter i speciell tygpåse). OBS! Fungerar bara om du har sandfilter.

Håll rent, täck poolen då den inte används/blanda upp eget vatten som innehåller järn med kommunalt.
Grön-brunt vatten Alger.
För lite klor.
Justera pH-värdet till 7,2-7,6. Chockklorera med Nitor Pool
Chockklor eller Nitor Pool
Snabbklor.

Använd Nitor Pool Hindrar Alger, höj din klordos.
Ögon- hud irritation Felaktigt
pH-värde.
Justera pH-värdet till 7,2-7,6 med Nitor Pool Sänker pH respektive Nitor Pool Höjer pH.

Behåll pH-värdet
mellan 7,2-7,6.
Kraftig klorlukt Kan vara för lite
klor. Orsaken är
inte för mycket
klor utan för lite
fritt klor.
Chockklorera med Nitor Pool Chockklor respektive
Nitor Pool Snabbklor.


Chockklorera
oftare, varje eller
varannan vecka.
Metall- korrosion (rost, koppar) För lågt pH-värde. Justera pH-värdet till 7,2-7,6 med
Nitor Pool Höjer pH.

Behåll pH-värdet
mellan 7,2-7,6.
Smutsring runt poolkanterna Kroppsfett, oljor,
sotansamlingar.


Kalk- och rostbeläggning.
Ta bort smutsringen med Nitor Pool Cleaner.

Nitor Pool Poolrent löser långsiktigt
upp kalk och rost från lejdare, poolduk
eller stege.

Duscha först,
bada sedan.
Kalkavlagringar För högt pH-värde. Sänk för högt pH-värde med
Nitor Pool Sänker pH.
Behåll pH-värdet
mellan 7,2-7,6.