VANLIGA FRÅGOR

Frågor om någon produkt? Få svaren direkt här: VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Hittade du inte just din fråga-&-svar? Ställ den här. Frågor besvaras Må-Fre mellan 08-16.

 

Skriv din fråga här

Vårt eget varumärke med ett komplett sortiment produkter för pool, spa, rengöring, sanering, ytbehandling, underhåll och uppfräschning – inne som ute

PH-värde och alkalinitet

För att vattnet ska hållas rent och hälsosamt krävs det att pH-värdet varken är för surt eller för basiskt. I Nitors sortiment hittar du produkter som hjälper dig att hålla pH-värdet i balans.

PH-värde

När anläggningen är fylld med vatten, mät vattnets pH-värde med Nitor Spa testset. För att desinficeringen skall verka optimalt krävs ett pH-värde som varken är för surt eller för basiskt. Idealiskt pHvärde för badvatten är mellan 7,2 och 7,6.

Ett lågt pH-värde ger bra desinfektion, men också så kallat aggressivt vatten, vilket kan orsaka ögon- och hudirritation samt skador på rör, filter och pump. Typiska tecken är rostangrepp och grönt hår.

Med för högt pH-värde riskerar du dålig desinfektion, grumligt vatten, kalk- och algbildning. Vid behov, justera pH-värdet med hjälp av Nitor Spa Sänker pH respektive Höjer pH. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Kontrollera sedan pH-värdet regelbundet och justera vid behov.

Alkalinitet

Total alkalinitet är måttet på vattnets förmåga att ändra pH-värde. I varma bad kan det vara svårare att hålla en stabil pHbalans.

Om alkaliniteten är under 80 ppm, använd Nitor Spa Höjer Alkalinitet, vilket stabiliserar pH-värdet och skapar förutsättningar för rätt kemisk balans i vattnet. Följ bruksanvisningen på förpackningen.

Idealvärdet för total alkalinitet är mellan 80 och 120 ppm, men avvikelser uppåt kan förekomma utan att det behöver föranleda åtgärd. Om total alkalinitet är onormalt hög (över 160 ppm) kan den sänkas med hjälp av Nitor Spa Sänker pH. Mät alkaliniteten med Nitor Spa Testset.